Разрешение

На 25.02.2014 г. излезе Разрешително за Норд Масла ЕАД.