Резрешение

На 7.02.2014 г. излезе новото Разрешително за Норд Гуми ЕАД