Излезе Заповед РД-281 от 15.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно която Норд Гуми ЕАД успешно изпълни целите на своите членове и за 2017 г. Заповедта със списъка на членовете ни към нея, с която те се освобождават от заплащане на продуктови такси към ПУДООС може да намерите приложени тук: Заповед РД-281, Приложение 2Прочетете повече

Със заповед РД-351/21.05.2015 на Министъра на околната среда и водите, бе официално потвърдено изпълнението на целите за излезли от употреба гуми на членовете на „Норд Гуми“ ЕАД за 2014 г.Прочетете повече