Днес, 11.12.2009 – „НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ” ЕАД получи официално от Министъра на околната среда и водите своето разрешение, с което ни се дава право да извършваме дейност, като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ) за период от 5 годиниПрочетете повече

Със заповед РД-351/21.05.2015 на Министъра на околната среда и водите, бе официално потвърдено изпълнението на целите за излезли от употреба гуми на членовете на „Норд Гуми“ ЕАД за 2014 г.Прочетете повече