1791 Луиджи Галвани (Италия) открива принципа на батерията от електроенергия в жабешки бутчета. 1800 Волта (Италия) изобретява първата волтова батерия, състояща се от последователно свързани клетки, всяка от която е направена от медни и цинкови плочки, отделени с парче плат, напоено с разредена сярна киселина – така наречен „Волтов стълб“ или „електрически стълб на Волта“. 1859 Гастон Планте (Франция) изобретява първата оловно-кисела акумулаторна батерия. Това фактически и първият автомобилен акумулатор. 1868 Джордж Лекланше (Франция) изобретява прототип на настоящата батерия. (цинково-въглеродна батерия). 1886 Карл Гаснер (Германия) получава в САЩ патент за първата „суха“ батерия, за чийто основен елемент е използван цинк 1896 Nation Carbide Company (познатаПрочетете повече

Днес, 11.12.2009 – „НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ” ЕАД получи официално от Министъра на околната среда и водите своето разрешение, с което ни се дава право да извършваме дейност, като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ) за период от 5 годиниПрочетете повече