На 21 ноември „Норд Елрециклинг“ АД се включи в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) с акция за събиране на негодни батерии от домакинствата. Кампанията се организира в градовете Пазарджик и Панагюрище, съвместно с Община Пазарджик и РИОСВ Пазарджик. Организацията предостави на общината, екоинспекцията и училищата контейнери за събиране на батерийките, които като опасни отпадъци са във фокуса на тазгодишната Европейската седмица за намаляване на отпадъците, както и информационни брошури и комикси, с които презентира ползите от рециклирането им. За поощряване на екомисленето и правилното разделно събиране, „Норд Елрециклинг“ АДосигури за учебните заведения, включили се в кампанията и предали негодни батерийки за последващо рециклиранеПрочетете повече