Днес, 14 април 2013 г., на градския площад в гр. Банско, новият супер герой ЕкоМен за трети пореден път даде началото на кампанията “Не изхвърляйте опасните отпадъци – те са вредни.” Инициативата е ориентирана към най-малките представители на нашето общество, като по достъпен и атрактивен начин у тях се изгради разбирането, че вредните отпадъци трябва да се събират разделно, да се предават в специализирани пунктове и да се рециклират.   Празникът беше официално открит от г-н Владимир Русинов – Изпълнителен директор на „Норд Авторециклинг“ АД и „Норд Елрециклинг“ АД, г-н Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъци и опазване на почвите“ към МинистерствоRead More →

На 14 април, неделя, на градския площад в Банско, най-новият супер герой ЕкоМен за трети пореден път ще даде началото на кампанията „Не изхвърляйте опасните отпадъци – те са вредни“, съобщиха от общината. Забавното образователно събитие ще започне в 11.00 часа и ще е под формата на фестивал за малки и пораснали деца. Кампанията се организира от „Норд Авторециклинг“ АД и „Норд Елрециклинг“ АД съвместно с Българска асоциация по рециклиране, Международния детски лагер LuckyKids и община Банско. Образователните игри, състезания и викторини ще бъдат придружени от музикални и танцови изпълнения, съобщиха организаторите. Присъстващите ще могат да видят и различни практически демонстрации. Полезната информация ще бъдеRead More →

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ПО ЧЛ.29, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗУО НА „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД колективна организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори Настоящият отчет е изготвен във връзка с изискванията на чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, касаещ изпълнението на програмата на „Норд Елрециклинг” ЕАД – колективна организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД притежава Разрешение № ООп-47-00/27.01.2010г. издадено от МОСВ, с което се разрешава за срок от 27.01.2010 г. до 31.12.2014 г. да извършва дейност като организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. Програмата за управление на негодни за употребаRead More →